Contabilitatea în organizații necomerciale

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare

Program

1. Caracteristica generală a noilor indicații metodice privind particularitățile contabilității în ONG.
2. Politicile contabile și planul de conturi de lucru ale ONG.
3. Contabilitatea mijloacelor cu destinație specială.
4. Particularitățile contabilității:
• mijloacelor nepredestinate;
• contribuțiilor fondatorilor și membrilor ONG;
• fondurilor ONG;
• altor venituri și cheltuieli;
• veniturilor și cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinație specială;
• imobilizărilor necorporale și corporale;
• stocurilor și altor active circulante
5. Conținutul de bază și modul de întocmire a noilor formulare de situații financiare ale ONG.


Formator


Lidia Cauș

Dr., conf. univ. Lector ASEM. Contabil practician. Formator Proactive.

Data

27 Noiembrie 2018

Investiție


1590 lei

Contact

078693000
contabil@pro-active.md