Contabilitatea și Resurse Umane

Retribuirea muncii și circuitul documentar al angajaților

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare


Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Program

I. Angajarea, administrarea și concedierea corectă a angajaților.

Formator - ȘVIDKI MARINA - experiență în Managementul Resurselor Umane - 12 ani, compania PRO HR;


 • Procesul de recrutare, angajare și încetare a contractului individual de muncă.
 • Formarea Dosarului complet al noului angajat.
 • Acte generale: Regulament Intern, Regulament salarizare
 • Operații lunare în administrarea resurselor umane
 • Ordine interne, acte, contracte de angajare, concedii și eliberare din funcție.
 • Securitatea și sănătatea în muncă.
 • Modificările recente în Legislația muncii.

II. Calculul și contabilizarea salariului

Formator - Rodica CUȘMĂUNSĂ – Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe E SRL; contabil șef Competent - Grup SRL, Trainer PROACTIVE Consulting.


 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale. 
 2. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
 3.  Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii. 
 4. Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
 5. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
 6.  Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

III. Controlul de stat privind respectarea legislației muncii

Formator - Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratul de Stat al Muncii 


 • Ultimile modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă 
 • Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
 • Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratulului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului;
 • Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
 • Sancțiunile pentru nerespectarea legislației munci.

Formatori


Dumitru Stăvilă

Director Inspectoratul de Stat al MunciiRodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM. Contabil Șef la Vulpe-E SRL. Contabil șef Competent - Grup SRL. Trainer PROACTIVE Consulting.

Marina Shvidky

Experiență în Managementul Resurselor Umane - 12 ani, compania PRO HR;


Data

26, 27, 29 Noiembrie

2, 4 Decemrie 

9:00 - 13:00

Investiție

2790 lei

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%