Calculul, deducerea și achitarea TVA

Ai întrebări legate de calcularea corectă și trecerea în cont a sumei TVA?

Vino să învățăm împreună la seminarul practic „Calculul, deducere și achitarea T.V.A”.

SCOP

La seminar vei învăța:
• Legislația și baza documentară de calculare și deducrea sumei TVA;
• Aplicații practice și de calculare, deducerea și achitarea sumei TVA;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
• Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acesteia.

PROGRAM

 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul, deducerea și achitare a sumei TVA.
 2.  Caracteristica generală a TVA.
 3.  Aspecte de calculare şi achitare a TVA.
 4. Modul de calculare, achitare si reflectare în evidenţa contabilă a TVA.
 5.  Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM.
  5.1. Deducerea sumei TVA.
  5.2. Reflectarea TVA în componența cheltuielilor şi/sau costurilor:
  – TVA legată de bunuri (servicii) care nu sunt folosite în scopuri de întreprinzător;
  – limitarea dreptului de deducere a sumelor TVA pentru unele cheltuieli suportate;
  – TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor;
  – aplicarea normelor privind deducerea sumei TVA aferenta întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din RM;
  – la casarea mijlocului fix cu o valoare contabilă neamortizată;
  – în cazul vînzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea contabilă;
  – TVA aferentă bunurilor lipsă, pierdute (furate);
  – TVA şi donaţiile.
 6. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM
  – Aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante.
  – TVA şi livrările scutite.
  – Calculul proratei privind TVA – aspecte fiscale și contabile.
  – Modul de reflectare în Declarația TVA.
 7. Particularităţile contabilitatii ajustării creanţelor şi datoriilor.
  – Consecinţele fiscale privind TVA.
  – TVA la acordarea reducerii de preţ.
  – Aspecte ale contabilităţii şi impozitării TVA a operaţiunilor privind returnarea bunurilor.
  – Abordări practice privind evidenţa creanţelor compromise.
  – Restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare decontate (casate).
 8. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă.
 9. Particularitatile contabilitatii TVA aferenta bunurilor importate. Modul de reflectare în Declaraţia TVA.
 10. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă bunurilor exportate. Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA.
 11. Modalitatea calcularii, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA.
 12. Exercițiu final.

Data desfășurării

11 Octombrie 2018

Durata

09:00 – 16:00

Investiție

1090 lei, până la data de 1 Octombrie 2018
1190 lei, după data de 1 Octombrie 2018

Contact

078693000;
contabil@pro-active.md

Aplică acum

TOP