Calculul și contabilizarea salariului + IPC 18. Seminar practic

Ai întrebări legate de calcularea corectă a salariului, darea de seamă IPC 18 ?
Ia-ți această grijă de pe umerii tăi, vino la seminarul practic „Calculul și contabilizarea salariului + IPC18”.

Descriere

SCOP
La seminar vei învăța:
• Legislația și baza documentară de calculare a salariului;
• Aplicații practice de calculare și achitare a salariului;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
• Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.

Program:
1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale.
2. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
3. Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii.
4. Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
5. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
6. Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
7. Drepturi și obligații privind retribuirea muncii.
8. Modul de reflectare al datoriilor față de personal și al datoriilor privind asigurările sociale și medicale în situațiile financiare.

REZULTATE
La sfârșitul seminarului vei fi capabil să:
• Completezi documentele primare;
• Efectuezi calcule specifice ale salariului de bază;
• Efectuezi calculele specifice ale salariului suplimentar;
• Contabilizezi operațiunile ce țin de calculul salariului și ale contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurări medicale obligatorii.
• Completezi și să prezinți IPC18;
• Cunoști modul de reflectare al datoriilor față de personal și al datoriilor privind asigurările sociale și medicale în situațiile financiare;
• Arhivezi și să lichidezi documentele ce țin de salariu.

Formator

Rodica Cușmăunsă

Data

2, 3 Octombrie
ora 14:00 - 18:00

Investiție

1390 lei,
Clienții ProActive beneficiază de reducere 7%

Contact

078693000;
contabil@pro-active.md

Aplica acum

TOP