Gestiunea Finanțelor. Indicatori și decizii financiare.

Misiunea seminarului - dezvoltarea logicii economice, prin studierea şi aprecierea veniturilor, performanțelor, poziției financiare, a fluxurilor de numerar și a riscurilor la nivel de entitate. 

Din punct de vedere practic, conținutul cursului oferă participantului metodologia și instrumentele necesare configurării și conducerii afacerilor pe baze sănătoase, asigurând comportamente de succes prin crearea și adăugarea de valoare. 

De ce să participi la seminar?
Pentru că:

-Ai posibilitatea să completezi cunoștințele teoretice şi practice din domeniul analizei situațiilor financiare;
- Înveți cum să elaborezi Nota Explicativă;
- Ai contact direct cu specialiști din domeniul analizei şi evaluării entităților, angajați în firme şi instituții financiar-bancare;
- Faci schimb de idei pe teme de interes din practica autohtonă;
- Participi la realizarea de studii şi cercetări în domeniul economic.
- Află mai mult despre fiscalitate și dările de seamă

PROGRAM

 1. Analiza situației de profit și pierdere
 2. Analiza bilanțului
 3. Analiza situației fluxurilor de numerar
 4. Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate
 5. Analiza riscurilor entității
 6. Elaborarea notei explicative și luarea deciziilor

Acest curs se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi:

 • contabili
 • antreprenori
 • directori
 • studenți la economie
 • liberi profesioniști, etc.

Data

30 Noiembrie 2018
9.00- 16.00

Investiție

1590 Lei

Contact

078693000
contabil@pro-active.md

Aplica acum

TOP